Պետական աջակցության 8-րդ, 9-րդ միջոցառումների շրջանակն ընդլայնվել է.

Yndlaynvel en

Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը տեղեկացնում է, որ այսուհետ պետական օժանդակության 8-րդ միջոցառման (https://bit.ly/2Kcgjr7) շահառու են համարվում նաև հետևյալ ոլորտներում ներգրավված քաղաքացիները և անհատ ձեռնարկատերերը.

1. ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն (երթուղային տրանսպորտ),
2. նախադպրոցական կրթություն (մասնավոր մանկապարտեզներ),
3. սպորտի բնագավառում գործունեություն (սպորտային ակումբներ, լողավազաններ),
4. զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն։

9-րդ միջոցառման (https://bit.ly/3esMosE) շահառու է համարվում նաև այն ընտանիքը, որի գրանցված աշխատանք ունեցող ծնողը 2020 թ. մարտի 12-ի դրությամբ գտնվել է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում։

Հակաճգնաժամային սոցիալական բոլոր ծրագրերին կարող եք ծանոթանալ և դիմել այստեղ՝ https://dimum.ssa.am/։

Հարցերի դեպքում զանգահարե՛ք 011 300 114 հեռախոսահամարին։

Ձեզ կհետաքրքրի...